Hlavní stránka

zranění,
veškerá existence je podmíněna prvotním zraněním - oddělením od celku, vydělením z jednoty.
Bůh (Keran) stvořil svět (Světovou Existenci) tím, že sám sebe roztrhal na jednotlivé elementy - bytosti.
Tak jsme vznikli, 
jako zraněné bytosti,
jako části, 
které touží po opětovném spojení, 
znovusjednocení

Tato touha - to je láska, 
láska jako princip rozděleného světa, 
který touží po návratu ke své celistvosti, 
po znovuobnovení Kerana, Boha.

A protože je toto zranění doslova archetypické, v samém základu našeho bytí, opakuje se vždy znovu na všech úrovních - oddělení od matky, od rodiny, od tradice, nakonec i od světa - protože, kde je oddělování, musí být i jeho protiklad, je každé takové (bolestivé) oddělení přiblížením se zpět původní jednotě do níž se smrtí vracíme.

Pozoruhodné na tomto je uvědomit si naši až osobní příbuznost, sounáležitost s Bohem - neboť jestliže nás bolí vzdávání se bezpečně známého, bezpečných skořápek, našeho malého já pro to větší, božské, jaká pak musela být bolest Boha, když rozděloval sám sebe na jednotlivosti světa a nás.
Možná však stačí malý posun, malé přeznačkování - je to bolest nekonečné touhy, lásky.
Pak nás Bůh stvořil v té největší závrati touhy... 

Vztaženo zpět na Arca a Kran - Kran je způsob, jakým Arco udržoval vědomí toho, že je ve spojení s něčím víc, že není zcela izolovaný. Kran byla prostředkem připomenutí světů, bytostí, jejich souvislostí, provázaností, jejich mnohoúrovňovosti. Byla a je mýtem upomínajícím božskou dimenzi ve světě i v Arcovi samém.

Zranění pochází zřejmě z času před časem a jediný, kdo si ho v Kran pamatuje je Křišťálová lebka - onen skrytý crystal - srdce Kran. 

obsah           časová osa           témata           mapy

Arc´s