Hlavní stránka

prostor,
obecné označení pro oblast Světové Existence definovanou určitým úzkým rozmezím veličiny poměr, tj. jakoby pomyslně umístěnou na určitých souřadnicích Velké Horizontály - ohraničenou uzavřenými horizontálními koordináty (princip horizontálního schodiště). Z našeho pohledu je synonymem "vesmír". Prostor se sám v sobě jeví jako (téměř) nekonečný. Jedním z nižších prostorů je tato realita (texen, prameny Velké Horizontály). Kran je vyšším prostorem (horizontální delta). Světová Existence je definována často jako "prostor prostorů" (tj. tím je z ní vyčleněno Cobare, Démon apod.). Skutečná skutečnost je potom prostorem Světové Existence či přímo Maximozku (Kerana).obsah           časová osa           témata           mapy

Arc´s