Hlavní stránka

port,  (v coratexu - bod, také zarážka), 
významná - působící, určující myšlenka, idea, představa - v určitém, avšak rozostřeném, nejasném, ne plně vědomí přístupném významu. Pak tedy jako pocit, tušení něčeho, co působí, určité tendence. Také schéma. V homeopatii by se možná dalo říct - (určující) blud. Nejlépe na příkladech: kipf, vue, port uzavřenosti, port 06.pokus o zachycení portu - pocitu

temata:


písmeno; P
před;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s