Hlavní stránka

oko
rušivý prvek vnějšího světa (texen), ten, kdo se stále dívá (viz tentýž prvek u dargy), osten, port; svazující, paralyzující (pavoučí) oko, přítomnost... Později zmetamorfováno (po pavoučím absorbováno) v různých podobách jako Desea, okruhy kontroly a ochrany aj. 
Zřejmě právě před okem byly vystavěny hradby drog, Darsun a pozdější Kran jako cryt systu.
viz. Okruhy kontroly a ochrany - význam ochrany, která je ale zároveň kontrolou.
Ochrana, která zároveň kontroluje...


temata:

písmeno; O


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s