Hlavní stránka

kroužení
v původním smyslu opakované "přehrávání" drogsového centra, které vede ke zúžení, utržení a následnému pádu - nebo pouhému zachycení (úletu hlavy).

Později je však kroužení defnováno jako základní obranný mechanismus Kran (cryt syst).

Toto je nejlépe přiblížit přímo na této encyklopedii - pohyb v Kraencyklopedii je umožněn především bohatým prolinkováním jednotlivých hesel. Tj. skáčete z jednoho hesla do druhého, z druhého do třetího... a ze třetího zase do prvního. Kroužíte. Pohybujete se, ale pouze iluzivně, stojíte stále na místě, jste stále uvnitř, stále zachyceni v začarovaných bludných kruzích myšlenek, hlavy, schémat, vzorců. Což má ale svůj smysl, neboť neustávající činnost myšlenek dokáže překrýt hlubší, stále přítomnou, působící a čekající bolest, prázdnotu, zranění. To zdůvodňuje proč je Kran tak NUTKAVÁ.

Otázkou je, zda je možné, dobré a účelné zredukovat Kran pouze na cryt syst. V každém případě je ale třeba tuto funkci brát v úvahu.

Zajímavé ale je, že kroužení je vlastností nejen Kraencyklopedie - ALE CELÉHO HYPERTEXTU - CELÉHO INTERNETU!

Před čím nás Internet chrání?

temata:

písmeno; K
bytost;
psychofyz.;*
časová osa;
před;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s