Hlavní stránka

křišťálová lebka

pochází z času před časem a zřejmě si jako jediná pamatuje zranění - je jeho nositelem, je crystalem, který skrývá pravdu...

důležitý artefakt Světové Existence, inspirována reálnou Křištálovou lebkou (zřejmě British skull), avšak pouze její fotografií a strohou informací z krátkého časopisového článku.

Ve Světové Existenci je Křišťálová lebka dílem prastarých M´Kean - Tvůrců či dokonce je dílem samotného Kerana (Maximozku) nebo možná ještě dál - je něčím, co Keran přechovává ze svého původního světa (mém, myšlenkový komplex...) a co je tedy starší než on.

Lebka se objevuje znovu a znovu v mnoha příbězích, ale nejsilněji je spojena s Démonem a Xemonou.

Poprvé se Xemona s Lebkou setkala již ve svém prvním známém životě jako Saebillen na Suarénu v chrámu Kól Krýt. Xemona s Lebkou navázala blízký kontakt a zřejmě tím se s ní spojila natolik, že ji Lebka provázela ve většině dalších životů až do Kran - že ji do dalších životů přiváděla, a to často i poněkud nestandartním způsobem (objevení Saebillen v postižené holčičce lidu kovářů brzy po kolapsu Suarénu).

Později uložena pod Crystal Pallastem, objevily se dohady, že to ona byla inteligencí Pallastu (jádrem Xenacoru). Také že byla Xemoninou matkou (Matarah).

Ještě později spojena s Ilsa Inita - jádrem Kran - Vnitřním Crystalem.

Fascinující byl způsob, jakým Lebka v Kran fungovala, který odpovídá tomu, jak by měla fungovat v realitě.

KristalovaLebkaBrit.jpg (14456 bytes)

lebkaf.gif (85991 bytes)

temata:

písmeno; K
bytost;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s