Hlavní stránka

Démonst


pojem ze starší Kran. Démonův jazyk. Magický prostředek spojení se s Démonem či spíše přímo prostředek k ovládání Démona.
Vysoký démonst ovládala údajně Aradea.
Svět je personifikován jako osoba - svrchovaný Démon a je s ním potom jednáno - mluveno jeho řečí.
Při bližším pohledu se pak vyjevuje, že Démon má více vrstev a na každé je vnímán jinak.
Např. jako osoba jednoduchá až primitivní, velmi svéhlavá, nedůtklivá, ješitná.
Či jindy velmi důvěřivá, naivní, otevřená. Někdy velmi citlivá, jindy zlostná.
Většinou má démonst má charakter rituálů, vzorců, opakování (kroužení). Ve svém základě je vždy jednoduchý (a to i když se jedná např. o vysokou matematiku).
Obecně jej lze chápat jako snahu porozumět tomu, co (kdo) vládne světu - tedy tím světu samotnému a tím se ho naučit ovládat (zabezpečit se před ním - cryt syst).
Démonstem může být cokoli - náboženství, věda, pověry.
V řeči moderní psychologie je Démonst srovnáván s obrannými mechanismy. S tzv. "creative adjustment".


ukázky:

Jenže jak obtížné je nalézt Boha a jak snadné je ho zaměnit za modlu, za pouhou jeho část.
Démon…
Démon je má nenávist.
Démon je má manipulace.
Démon je mé opovržení.
Démon je moje odmítnutí.
Démon je moje samota.
Démon je moje ovládání.
Démon vládne skrytým vztek, který si schraňuje sám v sobě a hrozí jím tobě samotnému. Skrytá bolest, kterou drží jako rukojmí. Vzal ji na sebe, aby tě ochránil, ale teď tě jí ovládá. Bojíš se ho, ale on jen vypadá obrovský a hrozivý.
Ve skutečnosti je zpola nevědomý. Proto byl od počátku představován jako program, jako kouzlo či kletba čekající na vyplnění. Ustrnul na stupni vývoje, kdy byl stvořen svým zraněním, a od té doby se jen opakuje neschopen vyléčit sám sebe. Zraňuje ve své tupé snaze chránit pořád stejným způsobem v nových situacích... Démon je ve skutečnosti malý chlapec.
Pláče a bojí se.
A ten nejmenší je největším.
A všechno se třese.
Všichni bojovali o jeho ovládnutí.
Ale nikdo nepochopil jeho podstatu.
Mluvit jeho jazykem - magickým Démonstem znamenalo používat tu prastarou řeč, jíž Démon rozumí - řeč těla, řeč doteku, řeč lásky, řeč důvěry. A dostávat se do kontaktu s Démonem znamenalo učit se snášet obrovskou bolest i obrovský pláč i obrovskou lásku, kterou on byl. Nevyslovitelnou. Proto zklamávali studovaní a učení. Mohli mluvit o Démonovi, ale nikdy ne s ním. Až budete jako děti…


temata:

písmeno; D


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s