Hlavní stránka

cryt syst,
označení pocházející už z času brzké Caris - Kran (tehdy ještě Darsun) jako obranný systém.
Obranná funkce Kran není ještě zcela objasněná, i když už je zřejmé, že jde o prvotní & hlavní funkci. Otázka je, zda jedinou
funkci. Zkoumání fenoménů drogs, kroužení, zúžení, zachycení, pádu, smyčky vykazuje jednak znaky typické pro obranný mechanismus denní snění, únik & velká hlava, na druhé straně se však objevují přesahy do archetypické, mytologické až mystické oblasti (nová mytologie, symbolické souvislosti).
Vše se zřejmě odvíjí od času před časem a závisí na konečném odkrytí zranění.


Všechno, co jsem a co mám, čím se definuji a chlubím, to všechno je jen prach, je jen hlen, jen hromada hnoje, faleš, lež, nafouklé nic, prázdno. Kran... Jak říká svatý Jan od Kříže - a všechny tvé dobré skutky se budou jevit jako hromada hnoje...

Kraencyklopedie vznikla ještě před tímto vědomím a je vlastně cestou k němu - chladným pohledem z odstupu (Arcovo přebývání v Tenet Tómu). Zároveň mezičasem, kdy ještě není možné se starého zcela vzdát, ale kdy už nemůže fungovat ve své dřívější podobě...

Tato nová zkoumání ukazují též souvislost cryt systu s pavouky - pavoučími principy - jednak porušování hranic zvenčí (oko), jednak na pavoučí charakteristiku cryt systu samotného - negativní, vnější věci jsou cryt system pohlcovány, omotávány, zapřádány, absorbovány do sítě Kran (odpovídá psychickému mechanismu introjekce).obsah           časová osa           témata           mapy

Arc´s