Hlavní stránka

Rakat,
tajemný muž z pozdnějšího času Caris, pán země Geneia My, údajný Perlonův protivník s ohnivým bičem s rukojetí se psí hlavou.

Je pravděpodobné, že Geneia My je totožná s ohnivou zemí Roder, která je zřejmě lokalizována v podzemí  Lo-omy. Potom je možné, že Rakat má něco společného s ohnivým Krak Modenem a odtud přímo s Démonem.

Každopádně je to silná a značně nezávislá postava - tj. objevila se v několika obrázcích a textech, ale snaha ji kočírovat a říkat jí, co má kdy dělat a říkat, se setkala s přílišným odporem (nezájmem), takže se objevovat přestala. Přesto - či právě díky tomu - však žila a fungovala v Kran dál a možná o to lépe. Představovala zdravou sílu nezdeformovanou malými a falešnými přáními bloudícího Arca.

Rakat je hněv, který chránil Arca - toto není mé! Který dokázal zpracovat to, co se valilo, a poslat to dál. Udělat z toho samostatné obrázky, kterým dal vlastní život, a tím mě od nich osvobodil. 

temata:

písmeno; R
bytost;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s