Hlavní stránka

Párv Algam
nejjižnější pohoří v Kran, probíhá severojižně a odděluje jižní Planiny od Zérského údolí.
U jižní paty Párv Algamu je vesnice Xüllá, severně nad ní kláštěr (Kól) Krýt.
V centru Párv Algamu je údolí s Algamskou Crystalonikou, kde žije vodní lid.

temata:

písmeno; P
místo;*
topogr. Kran;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s