Hlavní stránka

Dhorlin
Dhorlin Dhyr Dorea, krásná paní obřího Zérského hradu, který pro ni nechal vystavět její otec Tarasunur Nu na samém konci světa (na hraně Kran, jež tehdy byla ještě mnohem východněji; vyšší, západnější části Kran ještě nebyly objeveny).
Tarasunur Nu byl démoničan, žil v Cobare, což by se z mytologického hlediska dalo chápat jako v Hádu, byl to Hádés a jeho dcera chtěla žít ve světě. Nerad jí to dovolil, ale přece ji úplně nepustil ze svého vlivu a ona, ač nechtěla, musela své nápadníky zabíjet. Proto se později Dhorlin změnila částečně v ještěra (regredovala?) - v ženu s hadími ocasy místo nohou - Medúsu, ovládanou hlubokou, nezvladatelnou nenávistí (ist; možná aspekt Lilith?).

Zérský hrad byl poté na dlouho zapomenut a na světlo ho vynesl až Perlon, když z jeho zbytků vystavěl svoji původní obří a nádhernou pevnost starý Nardekaar zničenou Xemoniným zrádným útokem.

Jméno přetrvalo s místem a později byla Dhorlin pojmenována horská chata - Xemonino letní sídlo v údolí Zér nad jezerem Zér. Objevila se dlouho po zničení starého Nardekaaru. Zároveň s ní se objevila také Popelka.

I zde se vyskytoval prvek Crystalu - skleněná "rozsouvací" pyramida, která se po uzavření mohla naplnit vodou. Později se ukázalo, že kopule Dhorlin (zřetelná na obrázku) se může stát energetickým štítem pro celé údolí Zér (viz. průřez Kran, bitva v údolí Zér).

Dhorlin.gif (6303 bytes)

sídlo Dhorlin


temata:

písmeno; D
místo;*
topogr. Kran;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s