Hlavní stránka

Dhiadhen


poslední zrození Xemony již v Kran, avšak ještě před konečnou démonizací.
Narodila se ve vesnici Xüllá na pobřeží moře Godraw rodičům Tanuovi a Drell.
Její narození předpověděl Dérš Dédhranásí z chrámu Krýt.
Setkala se s Perlonem (také nedémonizovaným), poté odešla do chrámu Krýt.
Další podrobnosti zatím nebyly objeveny.


ukázky: Úryvek z tzv. Xemonina Evangelia
Toto vyprávění je báj. Mýtus. A každý mýtus je jako sen a každý sen je jako život, je s životem nerozlučně spjatý, s ním spletený v jeden prostor, čas a smysl, které jsou tak o tolik větší, než známe. A žádný obraz, žádné slovo pak nestojí v mýtu samo o sobě, stejně jako žádný život, který zná svoji báj, není životem samým o sobě, osaměle pohozeným v jsoucnu, do něhož by vcházel kdesi zprostřed, jako tak činíme my, abychom jej tamtéž a stejně osamělí opouštěli. Takový příběh i život jsou jako cesta. Cesta, která snad nemluví o smyslu, jen její rozměry ohromují a dávají cítit tajemnou a hlubokou připatřičnost k něčemu většímu, k něčemu, co tu bylo dříve a bude i později a čeho je právě ona cesta naplněním, jako se naplňuje proroctví a tím povstává nové. Je to cesta, která sebou vydává dobrou zprávu, je to evangelium. Evangelium vody, která stoupá výš, evangelium křišťálových květů Crystaloniky. Evangelium Xemony z Kinri...

Začíná se vyprávění o poslední cestě paní z Kinri předtím, než se stala Xemonou


Toto jsou lidská vtělení Xemonina: Saebillen z rodu Mondalea, rozená Kinridejská, dcera Naleho a Sánč, pravnučka Kwisatze Haderacha z lidu Sorset Sigitara Salixe. Sybila Temnooká, dcera lidu Kovářů, královna vodního lidu Modrookých. Skláv de la Rút, velká matka a paní Lesa Q. Sina Sia Aradea, čarodějka třinácti Tsug, Ta, která hovoří s Démonem. Elser Sibria Rjóa Dhalijská, královna lidu Azca-Ré. Princezna Tháia z rodů Elworů, pánů Lesa Q. Sqaram, Ta, která hovoří s Křišťálovou Lebkou a objevuje její a tím i své tajemství. Sia de Kinri z lidu Kríú, Ta, která objevuje Démonův prostor a odchází do něj. Dhiadhen, dcera Drell a Tänua, Ta, která se setká s Démonem a stane se Xemonou. Celkem bylo lidských životů Xemony stodvacet devět, což je pět tisíc a třistaosmdesáte lidských let, avšak o mnoha dalších, o nichž se vypráví, zde pomlčíme, neboť i Lebka o nich mlčí. O zvířecích vtěleních bude pojednáno později.

Přicházející duši provází Démon a prostřednictvím Lebky tak činí znamení


Po deset let nepřišlo k Tänuově ženě Drell dítě. Jedenáctého jara, když byli všichni muži z vesnice daleko na moři, zjevil se Drell ve snu její manžel a vešel k ní. Byl celý krásný a zářící a hlavu měl jako z jednoho kusu křišťálu. Jako ve skutečnosti slyšela Drell dětský smích a sen byl tak silný, že sama vyplula Tänuovi vstříc, a když se milovali, moře kolem lodi bylo horké a vřelo a bylo to velké znamení, jak všichni viděli. Mnoho takových menších znamení provázelo pak Drell, když nosila dítě pod srdcem a mnozí se jí báli. Ne však zvířata, která jihla a radovala se a nejvíc v den, který jí byl určen. Tak přišla na svět Dhiadhen, aniž by přitom jedinkráte zaplakala, naopak se smála a od malička milovala svoje rodiče a moře a rodiče milovali ji a milovalo ji moře a vozilo ji na hřbetech vln a krásných delfínů.

Duši provází znamení těch, kteří jsou na cestě


Zprávy o zázračném dítěti, které je očekáváno, donesly se i k představenému Velkého Chrámu Kannau Krít. Ten se ihned vypravil a tajně navštívil osadu Tänua a Drell, která se nazývala Xüllá a ležela v zálivu pod úbočím Lo-omy. Když o tom Drell zpravil tajný posel, velmi se radovala, ale také velmi zpychla a všude chodila s velkým břichem odhaleným. A skutečně se stalo, že dvanáctý Aran Velkého Chrámu Déhrš Dédhranásí, spatřiv ženu Drell, roztrhl své roucho zjizviv přitom hluboce svá prsa, padnul k zemi a dlouho nevstal. Drell se velmi polekala, vida ale Arana z Velkého Chrámu ležet u svých nohou, zvedla se její hlava vysoko a ještě výš a ona byla pyšná. A byla ještě víc, když se Déhrš uklonil podruhé a potřetí. On však řekl: “Nemohu se uklonit víc, nemohu dost roztrhat svůj šat ani rozdrásat své tělo, neboť utrpení, které vidím, je nezměrné.” A hlava Drell velmi klesla a její ústa zůstala otevřená a mysl poděšená, když Déhrš takto odešel, aniž řekl víc. Nic však nebylo protivnější hrozným slovům, než štěstí a radost, které bez ustání provázely Drell a její dítě, jež bylo miláčkem bohů. Jen Nejstarší tušili, že i miláčkem samotného Démona, který své vyvolené pozvedává, aby je ponížil a ponižuje, aby je pozvedl. Sama Dhiadhen nevěděla nic, neboť všechno k ní přicházelo samo a ona ničeho nečinila. Byla jako šťastná duše, která se vrací na známá místa a všechna je poznává; jako duše, která se zná s dušemi všech ostatních a ony ji poznávají a vítají. Zdálo se, že se neučí, jen rozvzpomíná. Viděla víc než ti nejstarší a čas jako by pro ni neexistoval. Viděla jím do minulosti stejně jako do budoucnosti a její mysl byla plná obrazů. Jen sama sebe neviděla. Když se tak stalo, poprvé navštívil její tvář smutek. A starší pokyvovali, neboť po dni následuje noc a temnota předchází slunce zářivější.

Duše se brání své cestě, avšak radosti dětství jsou nenávratně ztraceny


Obrazy, které dříve k Dhiadhen přicházely jako její zvířecí přátelé, s nimiž je příjemné si hrát, v tom čase nabraly na síle a začaly k Dhiadhen promlouvat. Bránila se jejich řeči, ale nemohla odolat a ony ji zavalovaly, drtily a ovládaly a mnoho ji kamsi strhávaly. Dhiadhen se velmi zlobila a vzpouzela, neboť poprvé ucítila sílu větší než byla její a poprvé zakusila rozdílu mezi sebou a obrazy a také mezi obrazy a skutečností. A byla velmi zmatená a zlá a panovačná a zase smutná a nemluvná, ale nic nepomáhalo. Staří přátelé ji opustily a s nimi i staré radosti, takže ani prohánět s delfíny se nemohla a kudy chodila, tudy trpěla roztržená vedví a sama. A Drell marně chtěla pomoci své dceři, neboť ta byla již daleko a volala ji matka větší než všechny matky lidské. A Tänua chtěl marně pomoci své dceři, neboť ta byla již daleko a volal ji otec větší než všichni otcové.


temata:

písmeno; D
ukázka;*
bytost;*
jazyk;


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s