Hlavní stránka

CrystalCrystal, Ilsa Crystal, Ilsa Inita, Inta Inita, jádro, střed, srdce...

jádro samotného jádra, nejvlastnější podstata, nejskrytější, nejhlubší zdroj, důvod, vysvětlení, příčina, klíč...
Srdce Kran.
Motiv krystalu se opakuje znovu a znovu s takovou úporností, že ho nelze přehlédnout.
Crystal Pallast, Czenszoran, Crystalonika, Dhorlin, Křišťálová lebka... 

Všechny bytosti, všechna místa, všechny děje jsou jen jednotlivými ploškami jediného krystalu, jediného fraktálu, jediného středu, jediného jednoho...

Na popis a vysvětlení Crystalu lze vyplýtvat nekonečně mnoho slov, protože Crystal jsou všechna slova světa.

Zdá se ale také, že téma Crystalu se stále rozvíjí - tak jako se rozvinul Crystal Pallast v Crystaloniku... Že Crystal je právě jako květ, který lze rozvíjet do nekonečna a tvořit tak svět.Crystal jako srdce Velké Horizontály a tím Světové Existence vůbec

Sawah&Crystal2.gif (76639 bytes)    

skalní rytina a náčrt Crystalu ukazující na spojitost mezi Sawah Weri a Crystalem


temata:

písmeno; A


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s